Adaletiniz Batsın

04 Şubat 2016 Perşembe, 08:25

Haftasonu KArşıyaka Arena da oynadığımız maçta Beşiktaşlı seyirciler önce Ses Bombası attılar, daha sonra ise salonda yaktıkları sis bombası ile maç yarım saat durmak zorunda kaldı. Fakat fedarasyon maça gözlemci göndermemiş sanırız ki verilen cezalar onu gösteriyor. İşte Karşıyakamıza verilen ceza;

“OLAYLAR :
30.01.2016 tarihinde İzmir’de oynanan PINAR KARŞIYAKA – BEŞİKTAŞ SOMPO
JAPAN SPOR TOTO BASKETBOL LİGİ müsabakası sırasında Beşiktaş Sompo Japan
takımı taraftarlarının ses bombası atmaları, yine müsabaka sırasında yanıcı madde yakmaları
neticesinde anons yapılması ve müsabakanın duraksaması, bu eylemin akabinde salonun
duman ile kaplanması sebebiyle hakemlerin ve takımların soyunma odasına gitmeleri, bu
esnada Pınar Karşıyaka takımı taraftarları ile Beşiktaş Sompo Japan takımı taraftarlarının
karşılıklı olarak yabancı maddeler atmaları ve küfürlü söylemlerde bulunmaları, yaşanan
olaylar neticesinde Beşiktaş Sompo Japan takımı taraftarlarının salon dışına çıkarılmaları ve
müsabakanın 30 dakika duraksaması nedenleriyle ilgili dosya Kurulumuza sevk edilmiştir.
İNCELENEN BELGELER;
TBF Sevk Yazısı, Teknik Komiser Raporu, Önemli Olay Raporu, Hakem Raporu, BSL
Temsilcisi Raporu, Müsabakaya Ait Fotoğraflar, Karşıyaka Spor Kulübü’nün Savunma
Yazısı, Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün Savunma Yazısı.
GEREKÇE VE KARAR;
Disiplin soruşturmasına esas Teknik Komiser Raporu, Önemli Olay Raporu, Hakem Raporu,
BSL Temsilcisi Raporu ve müsabakaya ait fotoğraflar ile savunma yazıları incelendiğinde;
müsabakanın birinci periyodunun bitiminde Beşiktaş Sompo Japan takımı taraftarlarının ses
bombası attıkları, müsabakanın ikinci periyodunun bitimine 3.12 dakika kala Beşiktaş Sompo
Japan takımı taraftarlarının bulunduğu bölümde yanıcı madde yakılması neticesinde anons
yapıldığı ve müsabakanın duraksadığı, bu esnada salonu duman kaplaması sebebiyle
hakemlerin ve takımların soyunma odasına gittikleri, yine bu esnada Pınar Karşıyaka takımı
taraftarları ile Beşiktaş Sompo Japan takımı taraftarlarının karşılıklı olarak birbirlerine
yabancı maddeler attıkları ve küfürleştikleri, yaşanan olaylar ve Beşiktaş Sompo Japan takımı
taraftarlarının bulunduğu tribündeki olayların yatıştırılamaması sebebiyle misafir takım
taraftarlarının salon dışına çıkarıldıkları ve müsabakanın otuz dakika duraksadığı tespit
edilmiştir.
Diğer taraftan içinde bulunduğumuz sezonda Pınar Karşıyaka takımı taraftarları
tarafından gerçekleştirilen seyirci olayları nedeniyle Karşıyaka Spor Kulübü’ne,
1 – Kurulumuzun 14.12.2015 tarih, 93 sayılı kararı ile müsabaka sırasında sahaya ve rakip
takım benchine doğru yabancı maddeler atılması neticesinde anons yapılmasına ve
müsabakanın duraksamasına sebebiyet verilmesi, müsabaka süresince misafir takım benchi ile
sözlü münakaşa yaşanması, müsabaka bitiminde rakip takım yetkilileri ile küfürleşmeleri ve
arbede yaşanması, ayrıca yine müsabaka bitiminde rakip takım sporcularına ve kenar
yönetimine küfür edilmesi nedenleriyle 15.000 TL para cezası,
2 – Kurulumuzun 17.12.2015 tarih, 99 sayılı kararı ile müsabaka sırasında küfürlü
tezahüratlarda bulunulması ve sahaya yabancı madde atılması neticesinde anons yapılmasına
ve müsabakanın duraksamasına sebebiyet verilmesi nedenleriyle 10.000 TL para cezası
verilmiştir.
Yine içinde bulunduğumuz sezonda Beşiktaş Sompo Japan takımı taraftarları tarafından
gerçekleştirilen seyirci olayları nedeniyle Beşiktaş Jimnastik Kulübü Erkek Basketbol
Şubesi’ne,
1 – Kurulumuzun 26.11.2015 tarih, 55 sayılı kararı ile müsabaka sırasında ses bombası
patlatılması nedeniyle 1.500 TL para cezası,
2 – Kurulumuzun 10.12.2015 tarih, 88 sayılı kararı ile müsabaka sırasında patlayıcı madde
patlatılması neticesinde anons yapılmasına ve müsabakanın duraksamasına sebebiyet
verilmesi, güvenlik görevlileri ile arbede yaşanması ve tesise zarar verilmesi nedenleriyle
3.000 TL para cezası
verilmiştir.
Kurulumuzca işbu dosyalar da değerlendirilmek suretiyle;
1 – Ev sahibi Pınar Karşıyaka takımı taraftarlarının eylemlerine uyan Disiplin
Yönergesi’nin 7, 11.6, 28.1, 29.1 ve 29.2.6 maddeleri gereğince, misafir takım taraftarları ile
karşılıklı olarak yabancı maddeler atılması ve küfürlü tezahüratlarda bulunulması neticesinde
müsabakanın duraksamasına sebebiyet verilmesi nedenleriyle KARŞIYAKA SPOR
KULÜBÜ’NÜN 5.000-TL PARA CEZASI ile tecziyesine,
2 – Misafir takım Beşiktaş Sompo Japan takımı taraftarlarının eylemlerine uyan Disiplin
Yönergesi’nin 7, 11.6, 28.1, 29.1 ve 29.2.6 maddeleri gereğince, ses bombası atılması,
müsabaka sırasında yanıcı madde yakılması neticesinde anons yapılmasına, müsabakanın
duraksamasına ve salonu duman kaplaması sebebiyle hakemlerin ve takımların soyunma
odasına gitmelerine sebebiyet verilmesi, misafir takım taraftarları ile karşılıklı olarak yabancı
maddeler atılması ve küfürlü tezahüratlarda bulunulması, ayrıca yaşanan olaylar sebebiyle
salon dışına çıkarılmaları nedenleriyle BEŞİKTAŞ JİMNASTİK KULÜBÜ ERKEK
BASKETBOL ŞUBESİ’NİN 7.000-TL PARA CEZASI ile tecziyesine,
iş bu kararın ilgililere tebliğine, Disiplin Yönergesi’nin 51. maddesi çerçevesinde para
cezalarının 30 gün içinde ödenmesi gerektiğinin bildirilmesine oy birliği ile karar verildi. ”