Besketbolda da Ceza Yağmuruna Tutulduk

TBF Disiplin Kurulundan Pınar Karşıyaka’ya Ceza Yağdı.

18 Nisan 2014 Cuma, 15:26

OLAYLAR :
13.04.2014 tarihinde İzmir’de oynanan PINAR KARŞIYAKA – FENERBAHÇE ÜLKER
BEKO BASKETBOL LİGİ müsabakası sırasında Pınar Karşıyaka taraftarlarının sahaya
yabancı ve patlayıcı maddeler atmaları, neticesinde anons yapılması zorunluluğu hasıl olması
ve müsabakanın duraksaması, ayrıca yine Pınar Karşıyaka taraftarlarının küfürlü
tezahüratlarda bulunmaları nedenleriyle konu ile ilgili dosya Kurulumuza sevk edilmiştir.

İNCELENEN BELGELER;
TBF Sevk Yazısı, Müsabaka Değerlendirme Formu, Hakem Raporu, Karşıyaka Spor
Kulübü’nün Savunma Yazısı.

GEREKÇE VE KARAR;
Disiplin soruşturmasına esas Müsabaka Değerlendirme Formu ve Hakem Raporu ile savunma
yazısı incelendiğinde; müsabakanın üçüncü periyodunun bitimine 5.10 dakika kala Pınar
Karşıyaka taraftarlarınca sahaya yabancı madde (pet su şişesi) ve patlayıcı madde (maytap)
atıldığı, neticesinde anons yapıldığı ve müsabakanın duraksadığı, ayrıca müsabakanın
dördüncü periyodunun bitimine iki dakika kala yine Pınar Karşıyaka taraftarlarınca küfürlü
tezahüratlarda bulunulduğu, ancak müsabakanın bitimine az bir süre kalması sebebiyle anons
yaptırılmadığı tespit edilmiştir.

Diğer taraftan içinde bulunduğumuz sezonda Pınar Karşıyaka taraftarları tarafından
gerçekleştirilen seyirci olayları nedeniyle Karşıyaka Spor Kulübü’ne;

1 – Kurulumuzun 08.11.2013 tarih, 21 sayılı kararı ile küfürlü tezahüratlarda bulunulması
nedeniyle 2.000 TL para cezası,

2 – Kurulumuzun 13.12.2013 tarih, 81 sayılı kararı ile rakip takım antrenörü aleyhinde küfürlü
tezahüratlarda bulunulması nedeniyle 3.000 TL para cezası

3 – Kurulumuzun 18.12.2013 tarih, 94 sayılı kararı ile sahaya yabancı ve patlayıcı maddeler
atılması, küfürlü tezahüratlarda bulunulması ve misafir takım yöneticisine saldırılması
neticesinde üç kez anons yapılmasına ve müsabakanın duraksamasına sebebiyet verilmesi
nedenleriyle 2 Maç Seyircisiz Oynama ve 15.000 TL para cezası,

4 – Kurulumuzun 31.01.2014 tarih, 153 sayılı kararı ile rakip takım sporcusuna yönelik
uygunsuz, küçük düşürücü tezahüratlarda bulunulması neticesinde iki kez anons yapılmasına
ve müsabakanın iki kez duraksamasına sebebiyet verilmesi nedenleriyle 5.000 TL para cezası,

5 – Kurulumuzun 18.02.2014 tarih, 203 sayılı kararı ile müsabaka sırasında emniyet
görevlilerine yabancı ve yanıcı maddeler atılması ve küfürlü tezahüratlarda bulunulması
neticesinde iki kez anons yapılmasına ve müsabakanın iki kez duraksamasına sebebiyet
verilmesi, ayrıca müsabaka bitiminde toplu şekilde sahaya girilmesi nedenleriyle 12.000 TL
para cezası,

6 – Kurulumuzun 11.04.2014 tarih, 300 sayılı kararı ile müsabaka sırasında küfürlü
tezahüratlarda bulunulması neticesinde anons yapılmasına ve müsabakanın duraksamasına
sebebiyet verilmesi nedenleriyle 5.000 TL para cezası
verilmiştir.

Kurulumuzca işbu dosyalar da değerlendirilmek suretiyle; Pınar Karşıyaka taraftarlarının
eylemlerine uyan Disiplin Yönergesi’nin 7, 11.6, 28.1, 29.1 ve 29.2.6 maddeleri gereğince,
müsabaka sırasında sahaya yabancı ve patlayıcı madde atılması neticesinde anons yapılmasına
ve müsabakanın duraksamasına sebebiyet verilmesi, ayrıca küfürlü tezahüratlarda
bulunulması nedenleriyle KARŞIYAKA SPOR KULÜBÜ’NÜN 10.000-TL PARA
CEZASI ile tecziyesine, iş bu kararın ilgiliye tebliğine, Disiplin Yönergesi’nin 51. maddesi
çerçevesinde para cezasının 30 gün içinde ödenmesi gerektiğinin bildirilmesine oy birliği ile
karar verildi.

 

Kaynak: http://www.tbf.org.tr/docs/default-source/Disiplin-kurulu/karar-323-p%C4%B1nar-kar%C5%9F%C4%B1yaka-fenerbah%C3%A7e-%C3%BClker-beko-basketbol-ligi-m%C3%BCsabakas%C4%B1-hakk%C4%B1nda.pdf?sfvrsn=2