Karşıyaka’ya 1 Maç Ceza

29 Aralık 2016 Perşembe, 22:21

TBF Disiplin Kurulu, Galatasaray Odeabank maçında taraftarlarının dolayı Pınar Karşıyaka’ya 1 maç seyircisiz oynama ve 35 bin TL para cezası verdi. Yönergeler gereği Pınar Karşıyaka sahasındaki ilk maçı (BEST Balıkesir) ve gelecek sezon oynanacak olan Galatasaray maçını seyircisiz oynayacak.

Öte yandan izinsiz anons yaptığı gerekçesiyle Soner Şentürk’e de ihtar ve 3.000 TL para cezası verildi.

TBF Disilin kurulu tarafından alınan kararın tam metni aşağıdadır.

TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU
DİSİPLİN KURULU
TOPLANTI TARİHİ VE NO : 29.12.2016 – 25
KARARIN TARİHİ VE NO : 29.12.2016 – 129
KARAR

OLAYLAR:
25.12.2016 tarihinde İzmir’de oynanan Pınar Karşıyaka – Galatasaray Odeabank Spor
Toto Basketbol Süper Ligi müsabakasında Karşıyaka Spor Kulübü, müsabakanın
oynandığı salonda ana kamera açısına bakıldığında yönergeye aykırı olarak izinsiz
şekilde Kulüp reklamlarının yapılması, müsabakanın oynandığı salonda kapasitenin
çok üzerinde seyirci bulunması ve merdiven boşlukları ile ara koridorların dolu
olması, taraftarlarının müsabaka sırasındaki davranışları neticesinde üç kez anons
yaptırılması ve hakemlerin soyunma odasına gitmelerine sebebiyet verilmesi, ayrıca
yaşanan taraftar olayları sırasında sporcusu Soner Şentürk’ün, müsabaka
görevlilerinden izin almadan anons yapması nedenleriyle Kurulumuza sevk
edilmiştir.
İNCELENEN BELGELER:
TBF Sevk Yazısı, Hakem Raporu, Önemli Olay Raporu, Müsabaka Gözlemcisi
Raporu, BSL Temsilcisi Raporu, Karşıyaka Spor Kulübü’nün savunma yazısı.
GEREKÇE:
25.12.2016 tarihinde İzmir’de oynanan Pınar Karşıyaka – Galatasaray Odeabank Spor
Toto Basketbol Süper Ligi müsabakasının oynandığı salonda ana kamera açısına
bakıldığında, yönergeye aykırı olarak izinsiz şekilde Kulüp sponsorunun
reklamlarının yapıldığı, müsabakanın oynandığı salon 5.000 kişilik olmasına ve
Kulüp tarafından bildirilen seyirci sayısı 3770 olmasına rağmen, salona kapasitenin
çok üzerinde seyirci alındığı, merdiven boşluklarının ve ara koridorların boş
bırakılmadığı, Karşıyaka Spor Kulübü taraftarlarının, müsabakanın ikinci
periyodunun bitimine 07:45:00 dakika kala sahaya çakmak ve bozuk para attıkları,
neticesinde 1-B nolu anons yaptırılarak müsabakanın duraksadığı, aynı periyodun
bitimine 07:33:00 dakika kala hakemlere yönelik küfürlü tezahüratlarda bulundukları
ve neticesinde 2-A nolu anons yaptırılarak müsabakanın ikinci kez duraksadığı,
müsabakanın dördüncü periyodunun bitimine 00:53:00 saniye kala ise sahaya
çakmak ve bozuk para atıldığı, hemen akabinde rakip takım antrenörüne yönelik
hakaret olarak değerlendirilebilecek tezahüratlarda bulunulduğu, neticesinde 3-B
nolu anons yaptırıldığı, hakemlerin soyunma odasına gittikleri ve müsabakaya 15
dakika ara verildiği, bu esnada Karşıyaka Spor Kulübü sporcusu Soner Şentürk’ün,
seyircilere kötü tezahürat yapılmaması konusunda mikrofon ile iki defa anons
yaptığı, ayrıca Karşıyaka Spor Kulübü taraftarlarının müsabaka bitiminde rakip
takım sporcularının bulunduğu bölgeye doğru çakmak ve bozuk para attıkları, rapor
edilmiştir.
Kurulumuza gönderilen savunma dilekçesinde; geçmiş birkaç sezona bakıldığında iki
takım arasında oynanan her türlü müsabaka sırasında gerek kendi taraftarlarının gerekse
rakip takım taraftarlarının spor ruhuna aykırı davranışlarda bulundukları, her geçen gün bu
tip olayların engellenmesi adına Kulüp olarak çabalarının devam ettiği, ancak haliyle bu
olayların önüne bir defada geçilemediği, raporlarda belirtilmiş olan, anons gerektiren
durumlara ilişkin notların doğru olduğu, ancak saha içerisinde meydana gelen tahriklerin göz
önünde bulundurulması gerektiği, bunun yanı sıra Kulüp sponsorlarının reklamının
yapılması hususunda, sponsor firmanın Kulübe hem maddi hem de manevi olarak destekte
bulunduğu, bunun yanında söz konusu firmanın Türkiye Basketbol Federasyonu’na da
destekleri olduğu, yapılan anlaşmalar sebebiyle Kulüp sponsorunun reklamının sağlıklı
şekilde yapılamadığı, Kulübün maçlarını oynadığı salonun, maçlarda taraftarlarca her zaman
ilgi odağı olduğu, söz konusu müsabakada Kulüp tarafından salona illegal yollarla girişlerin
olduğunun tespit edildiği, bu durumun takibinin yapıldığı ve koridor ile merdiven
boşluklarının boş bırakılmasına ilişkin hassasiyetlerinin yüksek olduğu, müsabakanın
bitimine 53 saniye kala yapılan anonsun ardından ise Kulüp genel menajerinin salonda
bulunan taraftarların sakinleşmesi ve olayların yatışması açısından müsabakanın
başhakeminden olur alarak takım kaptanına anons yaptırdığı, bu açıklamalar ışığında Kulübe
ceza verilmemesi, bu talebin kabul edilmemesi durumunda ise asgari hadden para cezasına
hükmedilmesinin talep edildiği belirtilmiştir.
Müsabaka görevlilerinin raporlarında bulunan belirlemeler karine olarak doğru
kabul edilmeli, ancak bu karinenin aksinin ispat edilmesine imkân tanınmalıdır. Bu
itibarla failden; kendisine yüklenen ispat külfeti karşısında müsabaka görevlilerinin
raporlarının aksini, şüpheye yer bırakmayacak kesinlikte ve en az müsabaka
görevlilerinin raporları kadar kuvvetli deliller vasıtasıyla ispat etmesi
beklenmektedir.
Ancak bu noktada, adli yargıda olduğu gibi basketbol yargısında da, delillerin
kuvveti yönünden bir değerlendirme, kuvvet derecelendirmesi yapılması
zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Bilindiği üzere, usul hukukunda yazılı delil
karşısında tanık deliline itibar edilmez. Buna karşılık, bir hareketten/eylemden ibaret
(trafik kazası gibi) maddi bir fiilin ispatında görsel kayıtlar, yazılı ya da sözlü bir
delil karşısında daha kuvvetli ve yeterli bir delil olarak kabul edilir. Bu çerçevede
basketbol ispat hukukunda da; tamamen maddi bir fiilden ibaret bir disiplin ihlali
karşısında, görsel kayıtlarla müsabaka görevlilerinin raporlarının aksinin ispatının
mümkün olduğu, buna karşılık sözlü bir ihlal karşısında müsabaka görevlilerinin
raporlarının tanık delilinden daha kıymetli olduğu sonucuna ulaşılmaktadır.
Yukarıda ayrıntısı ile yapılan açıklamalar dikkate alınmak suretiyle; savunma
beyanları müsabaka görevlileri raporlarının aksini kanıtlayacak sıhhat ve kuvvette
görülmemiştir.
Tüm dosya kapsamından yapılan değerlendirme neticesinde;
 Müsabakanın oynandığı salonun ana kamera açısına bakıldığında izinsiz
şekilde Kulüp sponsorlarının reklamının yapılması nedeni ile Basketbol Süper
Ligi Yönetim Esasları Yönergesi’nin 75.8. maddesi ve Basketbol Disiplin
Yönergesi’nin 28.2.4. maddesi uyarınca -Kurulumuzun 24.11.2016 tarih, 70 sayılı
kararı ile aynı ihlalden dolayı ihtar cezası verildiği de dikkate alınarakcezalandırılması
gerekmiştir. Karşıyaka Spor Kulübü’ne 24.11.2016 tarihinde
aynı ihlal nedeni ile ihtar cezası verilmiştir. Basketbol Disiplin Yönergesi’nin
28.2.4. maddesinde ikinci ihlal halinde 5.000-TL’ye kadar para cezası verilir
dendiğinden cezanın Kurulumuzun uygulamaları da dikkate alınarak
3.000-TL para cezası olarak tespiti gerekmiştir.
 Müsabakanın oynandığı salona kapasitenin üzerinde seyirci alınması,
merdiven boşlukları ile ara koridorların boş bırakılmaması, Basketbol Süper
Ligi Yönetim Esasları Yönergesi’nin 52.4. maddesinin ihlali anlamına
gelmektedir. Yönergelere aykırılık ihlali, Basketbol Disiplin Yönergesi’nin
19.1. maddesinde düzenlenmiş ve fiilin ağırlığına göre ihtar cezasından
başlayan cezalar öngörülmüştür. Kulübün ikrar mahiyetindeki beyanları da
dikkate alınarak sevke konu ihlale ilişkin olarak Karşıyaka Spor Kulübü’ne
ihtar cezası verilmesi gerekmiştir.
 Müsabakanın ikinci periyodunun bitimine 07:45:00 dakika kala sahaya
çakmak ve bozuk para atılması, aynı periyodun bitimine 07:33:00 dakika kala
hakemlere yönelik küfürlü tezahüratlarda bulunulması, müsabakanın
dördüncü periyodunun bitimine 00:53:00 saniye kala sahaya çakmak ve bozuk
para atılması, hemen akabinde rakip takım antrenörüne yönelik kurulumuzca
küfür olarak değerlendirilen tezahüratlarda bulunulması ve müsabaka
bitiminde rakip takım sporcularının bulunduğu bölgeye doğru çakmak ve
bozuk para atılması nedenleri ile Karşıyaka Spor Kulübü’nün Basketbol
Disiplin Yönergesi’nin 29.2.6. maddesi uyarınca cezalandırılması gerekmiştir.
Ceza tayin edilirken de müsabaka görevlileri raporları doğrultusunda tespit
edilen; yaşanan olayların ağırlığı, yarattığı netice, eylemlerin iç içe geçmesi ve
aslında birden fazla ihlalin tek bir seferde gerçekleştirilmiş olması, 3. anonstan
sonra müsabaka bitiminde de ihlallerin devam etmiş olması gibi hususlar da
dikkate alınarak Kurulumuzun yerleşik uygulaması doğrultusunda 1 maç
seyircisiz oynama ve 35.000-TL para cezası verilmesi gerekmiştir.
 Karşıyaka Spor Kulübü sporcusu Soner Şentürk’ün, yaşanan olaylar esnasında
müsabaka görevlileri raporlarında da belirtildiği üzere olayların yatışmasını
sağlamak amacıyla fakat izinsiz şekilde 2 defa anons yapmasının Basketbol
Süper Ligi Yönetim Esasları Yönergesi’nin 57.3. maddesini ihlal ettiği, bu
sebeple de Basketbol Disiplin Yönergesi’nin 19.1. maddesi uyarınca
cezalandırılması gerektiği anlaşılmaktadır. Müsabaka düzenini doğrudan
etkileyebilecek şiddette bir ihlal olması nedeniyle failin 1 müsabakadan men
ve 5.000-TL para cezası ile cezalandırılması gerekmesine rağmen izinsiz
yapılan her iki anonsun da oyunun durmuş olduğu bir anda olayların
yatışmasına yönelik olması gibi hususlar takdiri indirim nedeni olarak kabul
edilmek ve Basketbol Disiplin Yönergesinin 14. maddesi uygulanmak sureti
ile netice olarak Karşıyaka Spor Kulübü sporcusu Soner Şentürk’e ihtar ve
3.000-TL para cezası verilmesi gerekmiştir.
KARAR:
Yukarıda açıklanan gerekçelerle;
1. Karşıyaka Spor Kulübü’nün,
a. Müsabakanın oynandığı salonun ana kamera açısına bakıldığında
izinsiz şekilde Kulüp sponsorlarının reklamının yapılması nedeni ile
Basketbol Süper Ligi Yönetim Esasları Yönergesi’nin 75.8. maddesi ve
Basketbol Disiplin Yönergesi’nin 28.2.4. maddesi uyarınca 3.000,00-TL
para cezası ile cezalandırılmasına,
b. Müsabakanın oynandığı salona kapasitenin üzerinde seyirci alınması,
merdiven boşlukları ile ara koridorların boş bırakılmaması nedeni ile
Basketbol Süper Ligi Yönetim Esasları Yönergesi’nin 52.4. maddesi ve
Basketbol Disiplin Yönergesi’nin 19.1. maddesi uyarınca ihtar cezası ile
cezalandırılmasına,
c. Yaşanan seyirci olayları ve neticesinde üç kez anons yapılmasına,
hakemlerin soyunma odasına gitmelerine ve müsabakanın 15 dakika
duraksamasına sebebiyet verilmesi, ayrıca müsabaka bitiminde rakip
takım sporcularının bulunduğu bölgeye doğru çakmak ve bozuk para
atılması nedenleri ile Basketbol Disiplin Yönergesi’nin 29.2.6. maddesi
uyarınca 1 maç seyircisiz oynama ve 35.000,00-TL para cezası ile
cezalandırılmasına,
2. Karşıyaka Spor Kulübü sporcusu Soner Şentürk’ün izinsiz anons yapması
nedeni ile Basketbol Süper Ligi Yönetim Esasları Yönergesi’nin 57.3 maddesi
ve Basketbol Disiplin Yönergesi’nin 19.1. maddesi uyarınca 1 müsabakadan
men ve 5.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, temel cezaya Basketbol
Disiplin Yönergesi’nin 14. maddesi uygulanması sureti ile neticeten ihtar ve
3.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
3. Para cezası verilmesi halinde Basketbol Disiplin Yönergesi’nin 51. maddesi
çerçevesinde 30 gün içinde ödenmesi gerektiği ile 3289 sayılı Spor Genel
Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 9/A maddesi
gereğince kararın bildirilmesinden itibaren 10 gün içerisinde Tahkim Kurulu
nezdinde gerekçeleri belirtilerek yazılı itirazda bulunulabileceğinin
bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.