Tüm Kayıtlar Denetlensin

12 Mayıs 2016 Perşembe, 23:20

Karşıyaka Spor Kulübü Divan Kurulu Başkanı ve üyeleri, 14 Mayıs 2016 tarihindeki olağanüstü genel kurulda, Karşıyaka Spor Kulübü 1 ocak 2010-14 mayıs 2016 tarihleri arasındaki tüm kayıtlarının bağımsız denetim elemanlarınca incelenmesinin gündeme ilave edilmesini önerdi.

Karşıyaka Spor Kulübü Divan Kurulu Başkanı ve üyelerinin 14 Mayıs 2016 tarihindeki KSK olağanüstü genel kurulunda, gündeme ilave edilmesini arz edeceği ek madde önergesini duyurdu.

Karşıyaka Spor Kulübü Olağanüstü Genel Kurul Kongre Divan Başkanlığına,

Madde- Karşıyaka Spor Kulübü 1 ocak 2010-14 mayıs 2016 tarihleri arasındaki tüm kayıtlarının bağımsız denetim elemanlarınca incelenmesi için yeni seçilecek yönetim kuruluna yetki verilmesi hakkında görüşme

Yukarıda önerisini sunduğumuz maddenin gündemin dokuzuncu maddesi olarak ilave edilmesi hususunun genel kurulun oyuna sunulmasını arz ederiz.

Mehmet Cihan Büyükoral- KSK Divan Kurulu Yönetim Kurulu Başkanı
Halil Zeki Osma- KSK Divan Kurulu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Oktay Yeşil- KSK Divan Kurulu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Volkan Alposkay- KSK Divan Kurulu Yönetim Kurulu Genel Sekreteri
İskender Mesudiyeli- KSK Divan Kurulu Yönetim Kurulu üyesi
Ferruh Ergezen- KSK Divan Kurulu Yönetim Kurulu üyesi
Arif Dökel- KSK Divan Kurulu Yönetim Kurulu üyesi
Sadrettin Babürhan- KSK Divan Kurulu Yönetim Kurulu üyesi
Mehmet Nafiz Uyar- KSK Divan Kurulu Yönetim Kurulu üyesi
Şakir Çetin Babaoğlu- KSK Divan Kurulu Yönetim Kurulu üyesi
Metin Havacıkan- KSK Divan Kurulu Yönetim Kurulu üyesi