Yönetimden Bilgilendirme

03 Eylül 2015 Perşembe, 12:20

Karşıyaka Spor Kulübü Yönetimi Sosyal Medya Hesabı Üzerinden Bildiri Yayınladı.

Yönetimimiz, 25 Mayıs 2015 tarihinde yetki belgesini alarak göreve başladı. Geçen 90 gün içerisinde, tüm yönetim kurulumuzla ve oluşturduğumuz çalışma grupları ile birçok konuyu eş zamanlı olarak çözmeye çalıştık.
Çalışmalarımızın ana başlıkları :

İDARİ İŞLER :
Tamamı kulübümüzün üyesi olan yedi uzman avukattan oluşan Hukuk Kurulu oluşturuldu.
Hukuk Kurulumuz;
İlk iş olarak, kulübümüzün haklarını korumak amacıyla stat inşaatımızla ilgili açılan davalara müdahil oldu.
Stat inşaat alanında bulunan kiracılarımıza yasal tebligatlar yapıldı, yasal süreç başlatıldı.
Tüzük çalışmalarını tamamladı. Tüzük taslağımızı, önerileri kabul etmek üzere WEB sayfamızdan yayınladık. Bir ay içerisinde tüzük kongremizi yapacağız. Amacımız, kulübümüzün yasal altyapısını geleceğe hazırlamak. Yeni tüzüğümüzün kabulü durumunda Varlık Yönetimi Kurulu’muz oluşacak ve çalışmaya başlayacak.
Artık tüm hukuki konuların Hukuk Kurulu’muzun onayından geçecek şekilde iş akışı oluşturuldu.
Müze Kurulumuzu oluşturduk.
Envanter çalışmaları henüz tamamlanamadı. Bu konuda istediğimiz hızda yol alamadık. Biraz daha gayret etmemiz gerekiyor.
Buna rağmen bir kısım anısal değerlerimizi, müzemiz yapılana kadar korunmak üzere Sayın Bülent Zeren’e teslim ettik.
Mali konularla ilgili olarak;
Ücret politikalarını yeniden düzenlendik.
Yabancı oyuncular dışında ev ve araç kiralama işlemlerine son verdik. Kiralık evleri boşaltık.
90 gün boyunca tam 6 kez transfer yasağı geldi. Bu kapsamda 5.000.000.- TL ye yakın ödeme yapıldı.
Toplam olarak 22 adet icra dosyası , ödemeleri yapılarak kapatıldı.
Temmuz ve Ağustos ayı maaşları hariç olmak üzere idari ve tesis personelimizin tüm maaş alacakları ödendi.

2. SPORTİF ÇALIŞMALAR :
Futbol;
Futbol takımımız yeniden kuruldu. İddialı bir takım yaratıldı.
Puan silme ve para cezasına maruz kalmamak için Ulusal Kulüp Lisans Belgesi almak üzere ciddi bir çalışma yürüttük.
Transfer yasağından ayrı olarak bu konuda ödemeler ve borç yapılandırmaları yaptık.
Bazı borçları teminatlandırdık. Geçtiğimiz günlerde bu konuda TFF nezdinde başarılı bir sunum ve savunma gerçekleştirdik.
Tarihimizde ilk defa Ulusal Kulüp Lisans Belgesi almaya çok yaklaştık.
Tüm sezonu kapsayacak şekilde forma reklamları konusunda görüşmeler devam ediyor. Kısa bir süre sonra bu konuda güzel haberler alacağız.
Basketbol;
Uzun yıllar süren sabırlı, istikrarlı ve sistematik çalışma sonunda 28 yıl aradan sonra Türkiye Şampiyonluğu geldi. Katkı koyan tüm geçmiş yöneticilerimize, başta baş antrenörümüz Ufuk Sarıca olmak üzere tüm teknik heyetimize, takımıyla bütünleşerek başarıda en önemli paya sahip olan büyük taraftarımıza teşekkürlerimizi sunarız.
Uzun ve zorlu bir çalışma sonunda Euroleague katılmamız sağlandı. Bu konuda özveri ile çalışan basketbol şubemize ve destek veren kişi ve kurumlara teşekkür ederiz.
Basketbol takımımızın eksik kadrosu tamamlandı.
Yaşar Ailesinin büyük desteği ve basketbol şubemizin üstün çalışmaları ile Basketbol tarihimizdeki en yüksek bütçeye ulaşıldı.
Halkapınar Spor Salonu, isteğimiz halinde kullanılmak üzere kulübümüze tahsisi sağlandı. Salonun Euroleague kriterlerine tam uyumu için gereken çalışmalar Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından tamamlanıyor.
THY ile ulaşım sponsorluğu konusunda anlaşma sağlandı.
Voleybol;
Makul bütçeli , kulübe ek mali yük getirmeyecek, ama iddialı bir takım hazırlandı.

3. MEDYA VE İLETİŞİM :
Resmi Facebook sayfamız faal hale getirildi. Kullanıcı üye sayımız 50 bini geçti.
Sosyal medya üzerindeki diğer alanlarda da var olmak üzere çalışmalar devam ediyor.
Resmi WEB sayfamız tamamen yenileniyor, çok daha modern ve işlevsel hale getiriliyor.
Üyeler arasındaki iletişimi geliştirmek için yapılan çalışmalar son aşamaya geldi.
Tüm eski karar defterlerimizin ve önemli arşiv belgelerimizin digital ortama taşınması ile ilgili olarak çalışmalarımıza başlıyoruz.

4. TESİSLEŞME:
Tesisleşme işlemlerini yürütmek ve takip etmek üzere, bir teknik kurul oluşturuldu.
Yeni İdari binamızın tahsisi ve iç tadilat işlemleri tamamlandı. Kulübümüz Mavişehir’ deki yeni idari binasına taşındı .
Futbol takımımızın kamp yapabilmesi için Çiğli tesislerimizin eksikleri giderildi.
Çiğli tesislerimizin uzun süredir bekleyen ve sorun haline gelen su aboneliği gerçekleştirildi.
A takımı kamp tesisleri için Sasalı’da belirlenen arazinin, resmi tahsis işlemleri için proje çalışmaları devam ediyor.
Çiğli tesislerimizdeki ilave salonların projelerinde son aşamaya gelindi.

Tenis şubemizle birlikte yürütülen çalışmalar sonucunda Bostanlı ve Örnekköy’de yeni kortlar temin edildi.
Örnekköy kompleksinde bulunan 4 adet tenis kortunun kulübümüze tahsisi ile ilgili olarak Spor Bakanlığımız nezdindeki girişimlerimiz olumlu sonuçlandı. Bugünlerde tahsis işlemi tamamlanacak.
Yelken şubemizin sahile taşınması için çalışmaları devam ediyor. Bu konuda Yelken şubemize gayretleri için teşekkür ediyoruz.
Yeni 10 000 kişilik salon konusunda yer belirleme çalışmaları tamamlandı. Belirlenen yerler üzerinde avan mimari proje çalışmaları devam ediyor. En çok 15 gün içerisinde Spor Bakanlığına sunulacak hale getirmeyi hedefliyoruz.

Stat inşaatımızda eski stat ve binaların yıkım işlemleri tamamlandı.
Bürokrasinin her kademesinde , stadın acil gerekliliği ve bir an evvel bitirilmesi ile ilgili bir konsensüs oluşturduk.
Tapu birleştirme (16. Madde uygulaması) işlemleri tamamlandı ve yeni tapular çıktı.Belediye adına düzenlenen tapunun, stat yapımı amaçlı olarak Spor Bakanlığına tahsisi konusunda Bakanlıkça Belediyemize resmi müracaat yapıldı. Bu konuda Belediye Meclisimizin kararı bekleniyor. Dosya, dün itibarı ile komisyonlara gönderildi.
Projenin üzerinde son revizyonlar ve maket üzerinde çatı rüzgar testleri tamamlandı.
Birkaç güne kadar zemin iyileştirme ve kazık işlemleri başlayacak. Bunlar yaklaşık 4-5 ay sürecek. Bu süreden sonra üstyapıları görmeye başlayacağız.
Stat inşaatımızla ilgili olarak artık çok rahatlıkla söyleyebiliriz ki olumlu yönde ve geri dönülmez noktaya geldik. Bütün hedefimiz , hayalimiz ve çabamız bir sonraki sezon en azından ikinci yarıyı kendi stadımızda oynamak.